Hypotheekrenteaftrek 2022: Alles wat je moet weten


Romy Veul door Romy Veul op 01-01-2023
1001x gelezen
5 min.

Als je een hypotheek hebt afgesloten voor je koopwoning, heb je mogelijk recht op hypotheekrenteaftrek in 2022. Een mooi fiscaal voordeel dat je een flinke besparing per jaar kan opleveren! Dit betekent namelijk dat je de betaalde hypotheekrente deels mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Dat scheelt flink in het bedrag dat je aan belasting moet betalen. Wel zijn hier uiteraard voorwaarden aan verbonden. Hoe zit dat?

Hypotheekrenteaftrek 2022

Snel antwoord:

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek houdt in dat je de hypotheekrente die je in een jaar hebt betaald mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit zorgt ervoor dat je in totaal minder belasting hoeft af te dragen over je inkomsten. Uiteraard gelden er bepaalde voorwaarden om recht te hebben te hebben op renteaftrek.

Hoe zit het met hypotheekrenteaftrek na een scheiding?

Als jij of je ex-partner in het huis blijft wonen en de andere partner vertrekt, dan is de woning niet meer het hoofdverblijf van de vertrekkende partner. Maar dankzij de scheidingsregeling kun je in zo’n geval alsnog onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op hypotheekrenteaftrek. In elk geval tot twee jaar na aankoop van het huis.

Lees er meer over in de gids hypotheek en scheiden.

Hoeveel hypotheekrenteaftrek ontvang je?

De hypotheekrenteaftrek bedraagt in 2024 36,97%. Dit betekent dat je 36,97% van je hypotheekrente mag aftrekken. Voor AOW-gerechtigden geldt soms een lager percentage hypotheekrenteaftrek.

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?

Je draagt belasting af over het inkomen dat je in een jaar hebt verdiend. Hiervoor vul je je jaarinkomen in bij de belastingaangifte. Heb je een koophuis dat geldt als je hoofdverblijf en voldoe je aan de voorwaarden voor renteaftrek? Dan geef je verderop in de belastingaangifte je eigenwoningschuld op en kijkt de Belastingdienst hoeveel je aan hypotheekrente hebt betaald.

Door de hypotheekaftrek wordt (een deel van je) hypotheekrente in mindering gebracht op je belastbaar inkomen. Je betaalt dan al met al minder belasting.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek betekent dat je bij het doen van je jaarlijkse belastingaangifte het betaalde bedrag aan rente opgeeft en daardoor een mooie korting krijgt. De Belastingdienst kijkt namelijk naar je belastbaar inkomen, waarover je belasting moet afdragen, én naar het bedrag dat je aan hypotheekrente hebt betaald. Vanwege de renteaftrek mag je de hypotheekrente in mindering brengen op je inkomen waarover je belastingtarief wordt bepaald. Dit betekent dat je ofwel minder belasting hoeft te betalen ofwel meer terugkrijgt.

Voorlopige aanslag

Op de hypotheekrenteaftrek hoef je niet per se tot het jaar daarna te wachten. Je kunt dit belastingvoordeel ook al meenemen in je voorlopige aanslag. Er wordt dan al maandelijks rekening gehouden met jouw recht op renteaftrek. Met zo’n voorlopige aanslag betaal je je verschuldigde belasting meer verspreid over het jaar en verdeel je de renteaftrek ook over het jaar.

Tip: voorlopige teruggave aanpassen

Verandert er iets in je situatie door bijvoorbeeld een verhuizing of doordat je aan het einde van je rentevaste periode zit? Laat dan op tijd je voorlopige teruggave aanpassen. Daarmee voorkom je een hoge definitieve aanslag, waarbij je in één keer een flink bedrag moet terugbetalen.

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek? De voorwaarden!

Dat je van hypotheekrenteaftrek profiteert, is niet vanzelfsprekend. Hier zijn door de overheid een aantal voorwaarden aan gekoppeld. De belangrijkste daarvan zijn de volgende.

De woning is je hoofdverblijf

De hypotheek die je hebt afgesloten, moet bestemd zijn voor de woning die je hoofdverblijf is. Je gebruikt de schuld om de woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden.

Je hebt dus geen recht op hypotheekrenteaftrek voor een tweede woning, zoals wanneer je een huis koopt voor je kinderen of wanneer je een extra woning als belegging aanschaft. Een uitzondering op die regel is deze: als je in je nieuwe huis woont terwijl je oude huis nog te koop staat. Je mag dan nog wel drie jaar de rente over je oude woning aftrekken. Die drie jaar gaan in na het jaar waarin je je oude woning leeg te koop zet.

Maximaal 30 jaar

Je hebt maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Als je je hypotheek verlengt, kan je recht op renteaftrek dus komen te vervallen.

Bijleenregeling voor overwaarde

Als je je woning verkoopt met overwaarde, krijg je te maken met de bijleenregeling. Je ontvangt dus alleen renteaftrek over de hypotheek die je naast je overwaarde nodig hebt.

Annuïteiten- of lineaire hypotheek

Als je een nieuwe hypotheek afsluit, dan krijg je alleen renteaftrek wanneer je je woning financiert met een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Dit omdat je lening binnen 30 jaar met een maandelijkse aflossing moet worden afgelost om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bij een nieuwe aflossingsvrije hypotheek geldt de aftrek niet.

Overgangsregeling bestaande hypotheken

Heb je vóór 2013 een oude hypotheekvorm afgesloten, zoals een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden die oude hypotheek meenemen met behoud van renteaftrek. Dit geldt ook voor een eerder afgesloten aflossingsvrije hypotheek. Wel mag die maximaal 50% van je woningwaarde bedragen, dus zal je er vaak een andere hypotheekvorm naast moeten afsluiten.

Blijf je wonen waar je nu woont? Dan hoef je niets aan te passen en gelden voor je oorspronkelijke hypotheek gewoon de op dat moment afgesproken voorwaarden. Je kunt dan dus ook hypotheekrenteaftrek behouden als je bijvoorbeeld je woning vóór 2013 voor meer dan 50% aflossingsvrij hebt gefinancierd.

Afbouw hypotheekrenteaftrek

Helaas is er minder leuk nieuws voor koophuiseigenaren die in de hoogste belastingschijf vallen. De komende jaren geldt er versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste belastingschijf. Jaarlijks gaat het percentage renteaftrek met 3% omlaag, totdat in 2023 het nieuwe tarief van 37,05% is bereikt. Voor mensen in de lagere belastingschijven geldt die afbouw van de hypotheekrenteaftrek niet.

Door de afbouw van de hypotheekrenteaftrek kun je de komende jaren rekenen op de volgende percentages:

  • 2021 – 2022: 43%
  • 2022 – 2023: 40%
  • Vanaf 2023: 37,05%

Hoeveel hypotheekrenteaftrek in 2022?

Heel leuk al die theoretische informatie, maar waarschijnlijk wil je graag weten wat dat voor jou specifiek betekent. Daarvoor kun je jouw hypotheekrenteaftrek berekenen aan de hand van onderstaande voorbeeld.

Hypotheekrenteaftrek berekenen

Bepaal eerst welke uitgangspunten er gelden:

De WOZ waarde van je woning € 300.000,-
De hypotheek bedraagt € 300.000,-
De rente op je hypotheek is 3%
Hypotheekvorm Annuïtair
Het eigenwoningforfait bedraagt 0,45% van de WOZ-waarde

Om de hypotheekrenteaftrek te berekenen, bepaal je jouw bruto rentelasten en trek je daar het eigenwoningforfait vanaf.

Bruto rentelasten
(3% x € 300.000)
€ 9.000
Eigenwoningforfait
(0,45% x € 300.000)
-  € 1.350
De hypotheekrenteaftrek bedraagt € 7.650

Dit bedrag mag je aftrekken van je inkomen. Daardoor wordt het inkomen waarover je belasting betaalt lager. Ook hiervoor nemen we enkele uitgangspunten. Zonder hypotheekrenteaftrek zou je aan inkomstenbelasting betalen:

Bruto jaarinkomen € 50.000
Inkomstenbelasting 37,07%
Betaalde inkomstenbelasting € 18.535

Door de hypotheekrenteaftrek mag je dus jouw inkomen verlagen met € 7.650. Hierdoor wordt jouw belastbaar inkomen € 50.000 - € 7.650 = € 42.350. Hiermee komt de verschuldigde inkomstenbelasting op € 42.350 * 37,07% = € 15.699. Je hebt dus recht op een belastingteruggave.

Betaalde inkomstenbelasting € 18.535
Verschuldige inkomstenbelasting € 15.699
Belastingteruggave € 2.836

Wat betekent dit voor je maandlasten?

In dit jaar krijg je van de Belastingdienst € 2.836 terug. Reken je dat om naar een maandbedrag, dan is dat € 236,33 per maand. Als de totale bruto maandlasten van jouw hypotheek (dus rente én aflossing) € 1.265 bedragen, dan komen jouw netto maandelijkse hypotheeklasten ongeveer neer op:

Bruto maandlasten hypotheek € 1.265
Belastingteruggave
(€2.836 / 12 maanden)
-  € 236,33
Netto maandlasten hypotheek € 1.028,67

Een mooi voordeel. Let op: je betaalt gedurende de looptijd van de hypotheek steeds minder rente, dus het voordeel van hypotheekrenteaftrek neemt ieder jaar iets af.

Wat zijn nog meer aftrekposten?

Als je een koopwoning hebt, is de hypotheekrenteaftrek in 2022 niet je enige fiscale voordeel. Er zijn nog meer kosten voor een huis kopen die je mag aftrekken. Zo mag je ook de kosten voor hypotheekadvies, notariskosten voor de hypotheekakte en taxatiekosten eenmalig aftrekken als je een woning koopt. Dit doe je bij de belastingaangifte over het jaar waarin je de woning hebt gekocht.

Meer weten over jouw hypotheek?

Een hypotheek afsluiten is nogal wat. De hypotheekrenteaftrek is bij lange na niet het enige waar je je als kersverse huiseigenaar in moet verdiepen. Zo moet je ook een keuze maken over een hypotheekvorm, een rentevaste periode en een passende hypotheekaanbieder. Waar doe jij met al die opties goed aan?

Dat leggen onze Hypotheekexperts je haarfijn uit. Maak een afspraak met een van onze Experts en ontdek in een gratis eerste gesprek wat jouw hypotheekopties zijn.

Vraag een gesprek aan

Klanten geven ons een:

388 beoordelingen

9.8