Goed om te weten: ook al liggen de rentes hoger dan in bijvoorbeeld 2019 en 2020, ze liggen nog altijd veel lager dan zo’n 10-15 jaar geleden. Dat maakt een hypotheek afsluiten op dit moment zeker nog aantrekkelijk.

Wil je weten hoeveel hypotheek jij kunt krijgen én waar je de voordeligste hypotheek afsluit? Bereken en vergelijk het eenvoudig zelf.

Bereken jouw maximale hypotheek

Vergelijk de actuele rentes

Onze prognose voor de hypotheekrente in 2024

Onze prognose voor de hypotheekrente in 2024 is als volgt:

De variabele of kortlopende rente gaat waarschijnlijk iets dalen in de loop van 2024. We verwachten dat de rente bij lange rentevaste periodes een tijdje later ook zal dalen. Dat laatste gebeurt waarschijnlijk pas eind 2024 of begin 2025.

De gemiddelde hypotheekrente ligt een paar procent hoger dan begin 2022. In 2022 stegen de rentes fors door de oplopende inflatie. Die inflatie is sindsdien flink afgenomen. In oktober 2022 lag de inflatie nog op 10,6%; in juni 2024 was dit 3,2%. Dat geeft de Europese Centrale Bank voldoende vertrouwen om hun rentes voorlopig niet te verhogen.

hypotheekrente-verwachting

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft ernaar om de inflatie onder de 2% te krijgen. Toen de inflatie historisch hoog lag, verhoogde de ECB daarom meerdere keren haar beleidsrentes. Dat zorgde de afgelopen jaren voor een stijging van de hypotheekrentes. De ECB gaat ervan uit dat de inflatie na verloop van tijd weer rond de 2% zal eindigen. Daarom is de voorspelling dat de ECB voorlopig niet opnieuw de rente verhoogt. Mogelijk zal ze haar rentetarieven zelfs verlagen. Dat zou dan voor een daling van de hypotheekrente kunnen zorgen.

Let op: voor de hypotheekrente-verwachtingen in 2024 maken we onderscheid tussen hypotheekrentes met een korte rentevaste periode (variabele rentes en rentes die voor 1, 2 of 5 jaar vast staan) en rentes met een lange rentevaste periode. De kortlopende rentes hebben vaak een meer grillig verloop.

ontwikkeling hypotheekrente bekijken

Verwachting hypotheekrente 2024 bij korte rentevaste periodes

De variabele rentes en rentes met een korte rentevaste periode volgen in grote lijnen de officiële rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB). Omdat we verwachten dat de ECB haar depositorente in 2024 niet nogmaals verhoogt, verwachten we dat de rentes op korte termijn niet zullen stijgen. Mogelijk verlaagt de ECB haar rente zelfs, wat voor een daling van de hypotheekrentes kan zorgen. Maar of en wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

Kortom: voor nu voorspellen we dat de variabele rentes de komende tijd stabiel blijven of licht dalen.

Verwachting hypotheekrente lange rentevaste periodes

De hypotheekrente bij langere rentevaste periodes volgt grotendeels de rente voor langlopende staatsleningen. Wij verwachten dat de staatsrente voor 10-jaarsleningen licht zal dalen richting eind 2024. De ECB heeft namelijk als doel om de inflatie rond de 2% te houden. Omdat het inflatieniveau daar nu nog boven zit, heeft de ECB dit gecorrigeerd door minder rente te vragen. Dat geeft hypotheekaanbieders meer ruimte om hun rente te verlagen.

Als de kapitaalmarktrente inderdaad daalt, zal de rente op hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar of langer mee dalen. Die daling zal alleen niet heel hard gaan. Op dit moment verlagen geldverstrekkers hun rente maar minimaal. Dit geeft hen extra marge, zeker nu zij door de economisch onzekere tijden meer risico-opslag moeten betalen om geld aan te trekken. Die hogere kosten berekenen zij door aan klanten door meer hypotheekrente te vragen.

Waarop is de hypotheekrente verwachting gebaseerd?

Onze hypotheekrente verwachting voor 2024 is gebaseerd op 2 belangrijke factoren: het rentebeleid van de Europese Centrale Bank en de mate van concurrentie tussen hypotheekaanbieders.

Factor 1: het rentebeleid van de ECB

Ten eerste, het rentebeleid van de ECB. De ECB heeft in 2022 en 2023 voor het eerst sinds 11 jaar meerdere keren de depositorente verhoogd. De rente lag eind juli 2022 nog op -0,5% en ligt nu, na diverse renteverhogingen, sinds september 2023 op 4%. Het ziet ernaar uit dat de ECB in 2024 geen verdere renteverhogingen doet.

De depositorente is de rente die banken krijgen (of betalen, bij een negatieve rente) als ze geld bij de ECB onderbrengen. De hypotheekrente voor korte rentevaste periodes blijft, in lijn met de depositorente, waarschijnlijk stabiel.

Mogelijk volgt er later in 2024 of begin 2025 zelfs een lichte daling als de ECB besluit tot renteverlagingen. De verwachting is namelijk dat de centrale banken hun beleid versoepelen zodra de inflatie onder controle is. Dat is nu nog niet het geval, maar zit er mogelijk wel aan te komen.

Factor 2: grote concurrentie hypotheekaanbieders

Ten tweede, de grote concurrentie tussen hypotheekaanbieders. Het aanbod aan hypotheekaanbieders is groot. Alle aanbieders concurreren flink door de rentes van hun concurrenten nauwlettend in de gaten te houden. Zodra één aanbieder daalt, volgen vaak de anderen ook al snel. Die concurrentie beperkt dus een mogelijke stijging van rentes.

Op dit moment lijken overigens de meeste hypotheekaanbieders graag een ruime marge aan te houden. Zo houden ze meer over aan afgesloten hypotheken. Er worden namelijk minder hypotheekaanvragen gedaan, omdat de bouw van nieuwbouwhuizen achterblijft en veel mensen de afgelopen jaren al hun hypotheek hebben overgesloten. Daarom kunnen hypotheekaanbieders extra inkomsten goed gebruiken.

impact concurrentie hypotheekaanbieders op rente

Prognose hypotheekrente komende 10 jaar

Het is lastig om nu al een prognose voor de hypotheekrente voor de komende 10 jaar te geven. In 10 jaar kan er veel veranderen. Dat hebben we ook gezien tijdens de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie, die allebei financieel veel impact hadden. Maar onze voorspelling voor nu is dat de rentes tussen 2025 en 2030 uitkomen op 3 tot 3,5%. Oftewel: we voorspellen dat de rentes de komende jaren al met al iets dalen. Maar nogmaals: een plotselinge wereldgebeurtenis, zoals we eerder bij de oorlog in Oekraïne zagen, kan er zomaar voor zorgen dat de rentes juist weer stijgen.

Samengevat: wat zijn de hypotheekrente-verwachtingen voor 2024?

Op basis van deze ontwikkelingen is Wesleys prognose voor de hypotheekrente in 2024 als volgt:

  • De variabele hypotheekrente en kort vaststaande rentes blijven waarschijnlijk stabiel in 2024. Afhankelijk van de beleidskeuzes van de ECB, zouden deze rentes iets kunnen dalen in 2024. Het is nog niet duidelijk wanneer dit dan gebeurt.
  • De rente voor langere rentevaste periodes daalt waarschijnlijk ook, maar wel minder snel dan de variabele rentes. Dit zal waarschijnlijk pas eind 2024 of zelfs pas in 2025 gebeuren. 
  • Renteverhogingen zijn niet heel waarschijnlijk, omdat de rentes al een tijdje stabiel zijn en de inflatie minder hoog ligt dan in 2022. Als de rentes stijgen, is die stijging waarschijnlijk vrij beperkt.

Ook een daling van de rente zal waarschijnlijk niet snel gaan. Het prijspeil ligt nog altijd in veel EU-landen hoog, onder andere door de hoge lonen.

Let op: deze hypotheekrente-verwachtingen voor 2024 zijn een momentopname. Hierin kunnen tussentijds dingen veranderen.

Advies over de hypotheekrente?

Wil je weten waar jij goed aan doet als je een hypotheek wilt afsluiten? Wij helpen je aan een verantwoorde en betaalbare hypotheek, wat de rentestand ook is.

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze Hypotheekexperts.

Onze Hypotheekexperts helpen je graag

Vul het formulier hieronder in. Dan bellen we je zo snel mogelijk terug.

Bel mij

Onze Hypotheekexperts helpen je graag

Vul het formulier hieronder in. Dan bellen we je zo snel mogelijk terug.

Bel mij

Advies over de hypotheekrente?

Wil je weten waar jij goed aan doet als je een hypotheek wilt afsluiten? Wij helpen je aan een verantwoorde en betaalbare hypotheek, wat de rentestand ook is.

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze Hypotheekexperts.

Veelgestelde vragen

Wat gaat de hypotheekrente doen in 2024?

Het lijkt er voor nu op dat de hypotheekrente in 2024 stabiel is en blijft, en anders mogelijk licht daalt. Dit geldt vooral voor de variabele rente en rente met een korte rentevaste periode. Rentes met een rentevaste periode van 10 jaar of meer zullen waarschijnlijk de rest van 2024 vrij stabiel blijven en, als ze dalen, pas in 2025 een daling laten zien.

Kan de hypotheekrente weer gaan dalen?

Ja, het is mogelijk dat de hypotheekrente weer gaat dalen. De inflatie ligt een stuk lager dan in 2022, toen de hypotheekrentes in één keer flink stegen. Daarom heeft de Europese Centrale Bank haar rentes ook al een tijdje niet meer verhoogd. Dat verklaart waarom de hypotheekrente ook al een tijdje vrij stabiel is. Als de inflatie verder daalt, kan de Europese Centrale Bank besluiten om haar beleidsrente omlaag te schroeven. Dat zou dan ook tot een daling van de hypotheekrente kunnen leiden. Het is alleen nog niet zeker wanneer dit dan precies gebeurt.

Wat gaat de hypotheekrente doen in 2025?

De verwachting is dat de Europese Centrale Bank haar rente mogelijk nog in 2024 en anders in 2025 gaat verlagen. Eind 2025 zal haar beleidsrente waarschijnlijk een stuk lager liggen. Dit kan ook betekenen dat de hypotheekrente in 2025 daalt.

Is het verstandig om de hypotheekrente lang vast te zetten?

Als je je hypotheekrente lang vastzet, geeft dat je veel zekerheid over je maandlasten. Je weet dan nu al precies hoeveel je de komende 10, 15, 20 of zelfs 30 jaar kwijt bent aan je hypotheeklasten. In dat opzicht kan een lange rentevaste periode verstandig zijn. Wel betaal je over het algemeen iets meer rente als je de rente langer vastzet. Bovendien loop je het risico dat de hypotheekrentes juist gaan dalen. Daar profiteer je niet van mee als je je rente lang vastzet. De keuze tussen een korte of lange rentevaste periode blijft dus altijd een beetje een gok.

Klanten geven ons een:

389 beoordelingen

9.8