Disclaimer Hypotheek.nl | voor het laatst aangepast op 2 augustus 2023.

Aansprakelijkheid

Als gebruiker of bezoeker van Hypotheek.nl ben je zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt op basis van de informatie op deze website. Hypotheek.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die als gevolg van het gebruik van de website zou kunnen ontstaan.

Intellectueel eigendom

Hypotheek.nl behoudt alle rechten met betrekking tot de informatie en inhoud op deze website. Daaronder vallen alle rechten met betrekking tot de teksten, illustraties, grafisch materiaal, namen, vergelijkingen en logo’s op Hypotheek.nl. De intellectuele eigendomsrechten voor de informatie die op Hypotheek.nl staat, liggen bij Hypotheek.nl of bij daarvoor ingeschakelde derden.

Het is niet toegestaan om informatie op deze website over te nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hypotheek.nl. Ook mag de informatie op deze website op geen enkele manier worden verspreid, vermenigvuldigd of op een andere manier aan anderen ter beschikking worden gesteld, zonder dat Hypotheek.nl daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Ook het “scrapen” van data op Hypotheek.nl om een eigen zakelijke of particuliere database te verrijken, is niet toegestaan.

Externe websites

Op sommige pagina’s op Hypotheek.nl zijn links naar externe websites opgenomen, bijvoorbeeld naar partijen als het SVn of de Belastingdienst. Hypotheek.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en voor hoe die websites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Om daar meer over te weten te komen, kun je het beste de eigen privacyverklaring van deze websites bekijken.

Externe auteurs

De inhoud die wordt gepubliceerd door externe auteurs op de website Hypotheek.nl vertegenwoordigt uitsluitend de persoonlijke meningen van de betreffende auteurs. Deze meningen zijn onafhankelijk gevormd en weerspiegelen niet noodzakelijk de opvattingen, standpunten of het beleid van Hypotheek.nl als organisatie.

Hypotheek.nl streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige onjuistheden of omissies in de bijdragen van externe auteurs. De lezers dienen de gepresenteerde informatie kritisch te evalueren en, indien nodig, professioneel advies in te winnen voordat zij handelen op basis van de verstrekte inhoud.

De vermelding van producten, diensten, websites of andere bronnen in de artikelen van externe auteurs impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door Hypotheek.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het vertrouwen op de informatie in deze bijdragen.

Hypotheek.nl behoudt zich het recht voor om inhoud van externe auteurs naar eigen inzicht te wijzigen, verwijderen of weigeren, zonder voorafgaande kennisgeving. Voor vragen over deze disclaimer of de inhoud op Hypotheek.nl, kunt u contact met ons opnemen via de aangegeven contactgegevens.

Wijzigingen

De informatie op Hypotheek.nl (inclusief deze disclaimer) wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Hypotheek.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. We raden je daarom aan deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Klanten geven ons een:

386 beoordelingen

9.8