Voorlopig koopcontract: alles over de koopovereenkomst


Romy Veul door Romy Veul op 11-01-2023
229x gelezen
5 min.

Je bod is geaccepteerd, nu is het tijd voor de volgende stap: het voorlopig koopcontract. Daarin maken jij en de verkoper jullie afspraken over de koop van het huis officieel. Dankzij de ondertekening zit je na drie dagen bedenktijd definitief aan de koop vast onder voorbehoud van je ontbindende voorwaarden. De volgende stap naar de aankoop van je huis is gezet! Maar wat staat er precies in die koopovereenkomst? En hoe “voorlopig” is zo’n voorlopig koopcontract?

Voorlopig koopcontract huis

Wat is een voorlopig koopcontract?

In het koopcontract staan de afspraken die koper en verkoper maken over de aankoop van het huis. Zo staat hierin vastgelegd hoeveel de koopsom bedraagt en op welke datum de sleuteloverdracht plaatsvindt. Het voorlopig koopcontract wordt meestal door de verkopend makelaar opgesteld. Je tekent dit contract vaak een aantal dagen nadat je bod is geaccepteerd.

De term ‘voorlopig koopcontract’ doet vermoeden dat je nog nergens aan vastzit, maar dat klopt niet. Het koopcontract voor je huis (ook wel ‘koopovereenkomst’ of ‘koopakte’ genoemd) is een bindende overeenkomst. Na drie dagen bedenktijd zit je als koper vast aan de koop en de verkoper zit zelfs al meteen na het tekenen aan de koop vast.

De bedenktijd gaat in om 0.00 uur op de dag nadat je een exemplaar hebt ontvangen van de koopovereenkomst die door jou en de verkoper is ondertekend. Als er een weekend tussen zit, kan je bedenktijd iets langer zijn. Twee van de drie dagen bedenktijd moeten namelijk werkdagen zijn.

Ontbindende voorwaarden voor koopcontract

Alleen als je je op je ontbindende voorwaarden beroept (doordat je bijvoorbeeld de financiering niet rond krijgt) kun je nog zonder boete onder de koop uit. Als je je niet op die voorwaarden kunt beroepen, moet je een boete betalen als je de koop niet laat doorgaan. Dit is vaak een bedrag van zo’n 10% van de koopsom. Een flinke som geld dus!

Daarom is het ook belangrijk om bij het bieden na te denken over eventuele ontbindende voorwaarden. Zo kiezen veel mensen voor een voorbehoud van financiering en komt ook een voorbehoud van bouwkundige keuring regelmatig voor. Het eerste houdt in dat de koop alleen doorgaat als je de financiering voor de woning rond weet te krijgen. Het tweede betekent dat je de koop enkel laat doorgaan als de kosten voor achterstallig onderhoud die uit de bouwkundige keuring volgen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Vaak is dit een bedrag van zo’n € 5.000 of € 10.000.

Voorlopig koopcontract opstellen – wat staat erin?

Een voorlopig koopcontract opstellen is in Nederland verplicht bij de koop van een woning. Harde eisen voor het format zijn er niet, dus er hoeft ook geen notaris aan zo’n koopcontract te pas te komen. Vaak zal de makelaar werken met een standaardovereenkomst.

Op onze site kun je ook alvast een koopovereenkomst-voorbeeld bekijken, zodat je weet hoe zo’n koopovereenkomst voor een huis eruit kan zien.

Belangrijk is dat de koopakte op z’n minst de volgende informatie bevat:

  • de gegevens van de woning (adres, bouwjaar, etc.);
  • de gegevens van de verkoper(s);
  • de gegevens van de koper(s);
  • de koopprijs;
  • de ontbindende voorwaarden;
  • de datum van overdracht.

Andere gegevens die in het koopcontract voor het huis kunnen staan, zijn bijvoorbeeld informatie over de waarborgsom of bankgarantie, en informatie over wat bij de woning hoort en wat niet.

Voorlopig koopcontract tekenen

Zodra je het met de verkoper eens bent geworden over de prijs, zal je vaak al snel het voorlopig koopcontract tekenen. Dit kan soms al binnen een paar dagen. De precieze termijn hangt ervan af hoe snel de verkopend makelaar de koopovereenkomst voor het huis heeft opgesteld (of daar opdracht toe heeft gegeven).

Vaak gebeurt het tekenen van het voorlopig koopcontract op het kantoor van de verkopend makelaar. Het kan zijn dat de verkopende partij daarbij ook aanwezig is om het contract tegelijkertijd te ondertekenen, maar dit is geen must. Het komt ook weleens voor dat je het contract thuisgestuurd of doorgemaild krijgt en dit naar de makelaar terugstuurt via post of e-mail.

Vergeet niet om de koopovereenkomst voor het huis goed na te kijken. Daarna zit je immers aan de afspraken in het contract vast. Klopt bijvoorbeeld de vermelde koopsom? Is de overdrachtsdatum juist? Is er ook iets vermeld over eventuele roerende goederen die je overneemt? En staan de ontbindende voorwaarden correct genoteerd? Eventueel kun je je aankoopmakelaar of een juridisch adviseur laten meekijken naar het koopcontract, zodat je niets over het hoofd ziet.

Let op: bij een nieuwbouwwoning verloopt het tekenen van de koopovereenkomst iets anders. Je tekent dan namelijk voor de aankoop van de grond en de bouw van de woning. De woning zelf staat er immers nog niet. Zo’n contract wordt dan ook een koop-aanneemovereenkomst genoemd.

Het koopcontract voor het huis ondertekend, en dan?

Na het ondertekenen van de koopakte begint een spannend gedeelte van het aankoopproces: het regelen van de financiering voor de woning. Vaak schakel je hiervoor de hulp van een hypotheekadviseur in.

Een van onze Hypotheekexperts helpt je graag en ziet erop toe dat alles rondom de financiering op tijd gebeurt, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken over de deadlines in je koopcontract voor het huis. De Hypotheekexpert gaat voor jou op zoek naar een hypotheek met scherpe rente en passende voorwaarden. Ook vraagt de Expert die hypotheek voor je aan en regelt alle papieren rompslomp. Zo houd jij tijd over om bijvoorbeeld alvast woonboulevards af te struinen.

Verder laat je in deze periode de woning taxeren, zodat de hypotheekaanbieder weet wat de waarde van je aangekochte huis is. Heb je gevraagd om een bouwkundige keuring? Dan laat je ook die in deze periode uitvoeren.

Zodra de overdrachtsdatum daar is, is het tijd voor de sleuteloverdracht. Je maakt dan bij de notaris officieel dat jij de nieuwe eigenaar bent van de woning. Vanaf dat moment is het huis écht van jou. Ook onderteken je bij de notaris de definitieve hypotheekakte, waarmee de financiering voor je huis helemaal rond is.

Wat als je de koopovereenkomst voor het huis wilt ontbinden?

Tijdens de bedenktijd kun je nog zonder opgaaf van reden van de koop afzien. Dit moet je altijd schriftelijk aan de verkopende partij kenbaar maken. Doe dit bij voorkeur per e-mail of via een aangetekende brief, zodat je kunt bewijzen dat je de koop hebt ontbonden en dat je dit binnen de bedenktijd hebt gedaan.

Wil je na die bedenktijd het koopcontract voor het huis ontbinden op basis van een van je ontbindende voorwaarden? Dan zal je hier altijd zelf proactief actie voor moeten ondernemen. Het is niet zo dat de verkopers bijvoorbeeld automatisch bericht krijgen als de financiering niet doorgaat. Je moet zelf schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper dat je een ontbindende voorwaarde inroept en op basis daarvan de koop ontbindt. Mogelijk zal hierbij ook om bewijsstukken gevraagd worden, zoals een bewijs dat je hypotheekaanvraag voor de woning niet is goedgekeurd.

Belangrijk is ook dat je het ontbinden doet binnen de periode waarin de ontbindende voorwaarden gelden. Ben je daarmee te laat? Dan zit je alsnog aan de koop vast en kun je er alleen onder betaling van een boete onderuit.

Klanten geven ons een:

386 beoordelingen

9.8