Onroerendezaakbelasting (OZB): alles wat je daarover moet weten


Romy Veul door Romy Veul op 03-01-2024
198x gelezen
4 min.

Goed om te weten als je een huis gaat kopen. Elk jaar krijg je er als woningeigenaar een blauwe envelop voor op de deurmat: de OZB. Ook wel onroerendezaakbelasting of OZB-belasting. Aan de hand van je woningwaarde wordt bepaald hoeveel jij aan OZB-belasting moet betalen. Hoeveel bedraagt de onroerendezaakbelasting precies die jij als koophuiseigenaar verschuldigd bent? En hoe wordt die berekend?

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Wat is OZB?

OZB-belasting staat dus voor onroerendezaakbelasting. Het is de belasting die je als huiseigenaar jaarlijks aan de gemeente verschuldigd bent. Van deze belasting betaalt de gemeente voor diverse gemeentelijke diensten. Elke gemeente mag zelf bepalen welke diensten ze precies betalen met deze belasting.

Dit bedrag betaal je overigens niet alleen als huiseigenaar, maar ook als je eigenaar bent van een ander type gebouw of een stuk grond. Ongeacht of je de woning, het gebouw of de grond gebruikt of niet. Mensen met een huurwoning hoeven deze belasting niet te betalen; de verhuurder doet dit voor hen.

De tarieven voor deze belasting verschillen afhankelijk van of je een woning bezit, een niet-woning bezit of een niet-woning enkel gebruikt (bijvoorbeeld als huurder van een zakelijk pand). Ook hanteert elke gemeente eigen tarieven. In principe mogen gemeenten hun tarief jaarlijks aanpassen.

Daarnaast betaal je diverse andere gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook kom je als woningeigenaar voor verschillende vaste lasten te staan. Denk aan een woonlastenverzekering en het eigenwoningforfait.

Hoe wordt mijn OZB-waarde bepaald?

Hoeveel OZB je moet betalen, is afhankelijk van wat je onroerende zaak waard is. De OZB-waarde wordt dat vaak genoemd, maar in feite is dat geen juiste term. Voor de waardebepaling van je huis kijkt de gemeente naar de WOZ-waarde: het bedrag waarop jouw woning, grond of pand op 1 januari van het betreffende belastingjaar is getaxeerd. Die waarde ligt vaak wat lager dan wat je woning aan het eind van dat jaar waard is, zeker met de stijgende woningprijzen.

Doordat je WOZ-waarde elk jaar kan toenemen (of ook in slechte tijden kan dalen), is de kans groot dat je elk jaar een ander percentage belasting betaalt. De WOZ-waarde waarop je OZB is gebaseerd, staat altijd op het aanslagbiljet.

Overigens komt het regelmatig voor dat gemeenten hun tarief voor OZB verlagen bij stijging van de huizenprijzen. Dat je WOZ-waarde stijgt, hoeft dus niet meteen te betekenen dat je meer OZB moet betalen.

Hoe gaat dat, OZB berekenen?

De gemeente neemt dus jouw WOZ-waarde als uitgangspunt voor de OZB berekenen. Die waarde wordt vastgesteld aan de hand van modelmatige berekeningen; hiervoor hoef je niet zelf een taxatie te laten doen. Daarnaast hanteert jouw gemeente zijn eigen tarieven voor de onroerendezaakbelasting. Wat die tarieven precies zijn, kun je meestal op de website van de gemeente teruglezen.

Vaak gelden er drie tarieven:

  • een tarief voor als je eigenaar bent van een woning;
  • een tarief voor als je eigenaar bent van een niet-woning (winkel, kantoor, etc.);
  • een tarief voor als je de gebruiker (= huurder) bent van een niet-woning.

OZB berekenen

Stel: jouw gemeente hanteert een tarief van 0,1300% OZB-belasting en jouw woning heeft een WOZ-waarde van € 320.000.

Dan ben je een bedrag van € 320.000 x 0,0013 = € 416 aan belasting verschuldigd.

Bij OZB berekenen speelt ook een rol of je het hele kalenderjaar eigenaar van de woning of het pand bent geweest of maar een paar maanden. Bij wisseling van eigenaar zal de notaris vaak ook de onroerendezaakbelasting verrekenen. De eerste woningeigenaar betaalt dan OZB voor de maanden die hij in de woning heeft gewoond; de nieuwe eigenaar betaalt enkel OZB voor de maanden dat het pand op zijn naam stond. Voor de totale hoogte van de OZB doet die wisseling van eigenaar er niet toe.

Kun je bezwaar maken tegen de onroerendezaakbelasting?

Je kunt geen bezwaar maken bij de gemeente tegen de betaling van de OZB-belasting. Wel kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van je woning als je verwacht dat die te hoog is. Het is wel handig als je daar voldoende bewijs voor hebt, bijvoorbeeld cijfers uit het Kadaster of een aanslagbiljet voor buren met een soortgelijke woning. Als je WOZ-waarde na het bezwaar inderdaad naar beneden wordt bijgesteld, ben je ook minder belasting verschuldigd.

Je kunt wel bezwaar maken als je geen eigenaar bent van het onroerend goed of als je maar een gedeelte van het jaar eigenaar bent.

Veelgestelde vragen

Wat is onroerendezaakbelasting?

Onroerendezaakbelasting is een belasting die je als eigenaar van een woning, pand of stuk grond of als gebruiker van een niet-woning betaalt aan de gemeente. Hoeveel je hiervoor moet betalen, is afhankelijk van je WOZ-waarde en van het tarief dat jouw gemeente hiervoor rekent.

Wanneer komt de OZB-aanslag?

De OZB-belasting staat meestal vermeld op een aanslagbiljet voor alle gemeentelijke belasting. Over het algemeen zal je deze in de eerste drie maanden van het jaar ontvangen voor het voorgaande jaar. Let op dat de precieze timing hiervoor verschilt per gemeente. Informeer bij jouw gemeente hoe dat voor jou zit.

Waar vind ik mijn OZB-aanslag?

Deze ontvang je thuis per post of digitaal. Je kunt er ook een kopie van opvragen bij de gemeente waar je woont of je kunt de OZB-aanslag inzien via MijnOverheid (met een DigiD).

Klanten geven ons een:

386 beoordelingen

9.8