• Home
  • Nieuws
  • Geld
  • Wat betekenen de plannen van Prinsjesdag voor jouw portemonnee?

Wat betekenen de plannen van Prinsjesdag voor jouw portemonnee?

Wat merk jij in je financiën?

3 oktober 2022 door Romy Veul
7 x gelezen
Facebook LinkedIn WhatsApp
Facebook LinkedIn WhatsApp

Op Prinsjesdag (20 september dit jaar) maakte het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend. Je hebt er vast al het nodige over gehoord. Over het energieplafond en de stikstofcrisis bijvoorbeeld. De aangekondigde plannen hebben ook gevolgen voor jouw portemonnee. Welke precies? De belangrijkste veranderingen zetten we in dit overzicht op een rij.

Inkomensbelasting

In 2023 worden een aantal belastingtarieven aangepast. Het belastingtarief voor inkomstenbelasting in box 1 zal iets dalen. Vanaf 2023 wordt dit 36,93% in plaats van 37,07%.

Verder wordt de grens van de tweede schijf verhoogd: naar € 73.031 in plaats van € 69.398. Dat betekent het volgende:

  • Over je belastbaar inkomen tussen € 0 en € 73.031 betaal je 36,93% belasting.
  • Over het belastbaar inkomen dat je boven de € 73.031 verdient, betaal je meer: 49,5% belasting.

Een groter deel van je inkomen valt dus onder het lagere belastingtarief.

Vermogensbelasting

Over vermogen dat boven een bepaald bedrag uitkomt, betaal je vermogensbelasting. Dit vermogen valt onder box 3. Het gaat dan om spaargeld, maar ook om bijvoorbeeld een tweede woning. Vermogen in box 3 is in 2023 tot € 57.000 per persoon vrijgesteld van vermogensbelasting. In 2022 lag die grens nog een stuk lager: op € 50.650.

Afschaffing schenkingsvrijstelling

Tot en met eind 2022 kan elke Nederlander van 18 tot 40 jaar oud een eenmalige belastingvrije schenking ontvangen van maximaal € 106.671. Dit mag als de schenking bedoeld is voor de aanschaf of verbetering van een woning. Of als je er de openstaande hypotheekschuld mee aflost. Tot dit bedrag hoef je als ontvanger geen belasting over de schenking te betalen.

Vanaf 2023 zit dit anders. In 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor woningen volledig afgeschaft. In 2023 wordt de vrijstelling alvast fors verlaagd. Je mag in 2023 nog maar maximaal € 28.947 belastingvrij ontvangen aan schenking voor een woning. Is de schenking hoger? Dan betaal je over het bedrag boven die grens schenkbelasting.

Tip voor schenkingen

Wil je toch een hoger bedrag schenken en daarover zo min mogelijk belasting betalen? Dan kun je eventueel in 2022 alvast een schenking doen en in 2023 de rest schenken.

Voor de belastingvrijstelling kijkt de Belastingdienst namelijk naar het jaar waarin de eerste schenking is gedaan.

Overdrachtsbelasting

Vanaf 2021 geldt dat mensen tussen de 18 en 35 jaar die een huis kopen (om zelf in te wonen) zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De voorwaarde was dat de marktwaarde en koopsom van de woning niet méér dan € 400.000 mochten zijn. Vanaf 2023 komt die grens hoger te liggen: op € 440.000. Daardoor kom je ook met een duurder huis mogelijk in aanmerking voor deze vrijstelling.

Koop je als belegger een woning (als investering) of koop je een woning die om andere redenen niet jouw hoofdverblijf is? Dan ga je vanaf 2023 méér overdrachtsbelasting betalen. Eerder gold voor beleggers en tweede-woning-eigenaren een belastingtarief van 8% van de koopsom. Vanaf 2023 ligt die grens hoger: op 10,4%.

Huurverlaging voor inkomensafhankelijke huur

Huurders met een laag inkomen gaan vanaf 1 juli 2023 minder huur betalen. Dit geldt alleen voor inkomensafhankelijke huur, dus huur via een woningcorporatie. Huurders zijn hierdoor gemiddeld € 57 per maand minder kwijt aan huur. Meer dan 500.000 Nederlandse huishoudens komen voor die huurverlaging in aanmerking.

Verder gaat de huurtoeslag voor financieel kwetsbare groepen omhoog. Daarmee wil de overheid huurders met een laag inkomen ondersteunen.

Hoger minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt in 2023 fors verhoogd. Daardoor nemen ook de gemiddelde lonen toe. Het minimumloon stijgt vanaf 2023 met ruim 10%. Hetzelfde geldt voor uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld: de AOW en de bijstand.

Btw-vrijstelling zonnepanelen

Vanaf 2023 geldt een btw-vrijstelling voor de levering en installatie van zonnepanelen. Dit betekent dat je de betaalde btw voor de installatie of levering van zonnepanelen terugkrijgt.

Op dit moment ligt dat nog anders. Je kunt als particuliere zonnepaneleneigenaren de betaalde btw (21%) volledig of gedeeltelijk terugvragen door je als ondernemer voor de omzetbelasting te registreren. Dat leverde alleen veel gedoe op. Zowel voor zonnepanelenhouders als voor de Belastingdienst. Daarom hoef je nu helemaal geen btw meer te betalen over de levering en installatie van zonnepanelen.

Oriënteren op energiebesparende maatregelen?

Ben jij geïnteresseerd in zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen? Onze adviseurs vertellen je graag wat jouw financieringsopties zijn. Ook zonder je spaargeld te investeren kun je wellicht energiebesparende maatregelen bekostigen.

Afbouw hypotheekrenteaftrek

Al een paar jaar wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks iets afgebouwd. Vanaf 1 januari 2023 ligt de hypotheekrenteaftrek op 36,93%.

Die aftrek geldt trouwens niet alleen voor je rente, maar ook voor een aantal andere kostenposten als je een hypotheek afsluit, oversluit of verhoogt. Zo mag je na de aankoop van een woning de notariskosten en de kosten voor hypotheekadvies en -bemiddeling ook tegen dit percentage aftrekken. Sluit je je hypotheek over? Dan geldt de aftrek ook voor o.a. de boeterente.

Onbelaste reiskostenvergoeding

De kosten voor autorijden en openbaar vervoer zijn de afgelopen jaren flink gestegen. De reiskostenvergoeding steeg niet mee. Daar brengt het kabinet nu verandering in. Vanaf 2023 stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. In 2024 komt de vergoeding op € 0,22 per kilometer te liggen.

Let op:

Je werkgever is niet verplicht om jou dit bedrag aan reiskostenvergoeding te geven. Ontvang je meer dan dit bedrag? Dan wordt het bedrag boven € 0,22 tot je loon gerekend. Hier betaal je dus inkomstenbelasting over.

Algemene heffingskorting

Iedereen die in Nederland belasting betaalt, heeft recht op de algemene heffingskorting. In 2023 bedraagt die maximaal € 3.070. Het kortingsbedrag wordt afgebouwd als je inkomen boven een bepaalde grens uitkomt.

Vanaf 2025 kijkt de Belastingdienst voor de hoogte van de algemene heffingskorting naar je totaalinkomen uit box 1, 2 en 3. Het doet er dan dus minder toe hoeveel je inkomen in box 1 bedraagt.

Zelfstandigenaftrek

Ondernemers die meer uren maken dan het urencriterium, hebben recht op zelfstandigenaftrek. Het bedrag aan zelfstandigenaftrek wordt al een paar jaar verlaagd. In 2027 zal deze aftrek veel minder zijn dan op dit moment. Ook volgend jaar is er al een forse verlaging. De aftrek gaat van € 6.310 (in 2022) naar € 5.030 (in 2023).

Stijging zorgpremie

Het ministerie van Volksgezondheid voorspelt dat de premie voor de basiszorgverzekering zo’n € 135 per jaar zal stijgen. Daarmee wordt de premie voor de basiszorgverzekering ongeveer € 137 per maand.

Het eigen risico blijft in 2023 gelijk: dit is € 385. Je kunt ervoor kiezen om een hoger eigen risico te nemen. Dat geeft je korting op de premie, maar betekent wel dat je meer zorg zelf moet betalen.

Overigens krijgen mensen met een laag inkomen in 2023 meer zorgtoeslag. Eenpersoonshuishoudens ontvangen € 514 extra toeslag per jaar. Toeslagpartners krijgen € 613 per jaar meer. Daarmee bedraagt de zorgtoeslag maximaal € 1.850 voor alleenstaanden en maximaal € 3.166 voor toeslagpartners op jaarbasis.

Energiekosten

Dat de energieprijzen enorm zijn gestegen, heb je vast al gemerkt. Daarom heeft het kabinet besloten om tijdelijk een prijsplafond in te stellen voor gas- en elektriciteitsprijzen. Energieleveranciers kunnen daardoor niet méér dan een bepaald bedrag vragen voor gas en elektriciteit.

Verder geldt in 2023 een energietoeslag van € 1.300, net als afgelopen jaar. Ook wordt de btw op energie verlaagd: van 21% naar 9%.

Benzinekosten

In 2022 werd de accijns op brandstof verlaagd toen de benzinekosten zo flink stegen. De accijnsverlaging zal ook gelden in 2023. In elk geval tot en met juli 2023.

Basisbeurs voor studenten

Studenten krijgen extra basisbeurs vanwege de stijgende prijzen. Uitwonende studenten ontvangen vanaf het schooljaar 2023/2024 € 165 per maand meer. Dit geldt voor uitwonende mbo-, hbo- en universitaire studenten die standaard al studiefinanciering ontvangen.

Advies over je vaste lasten?

Vraag je je af wat dit betekent voor jouw vaste lasten? Ben je benieuwd waar voor jou bespaarkansen liggen? Ga in gesprek met onze hypotheekadviseurs. Wellicht kun je de risico-opslag verlagen of kijken naar een andere hypotheek. We adviseren je graag. Geheel vrijblijvend!