• Home
  • Nieuws
  • Overig
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers wordt nu echt verplicht

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers wordt nu echt verplicht

Verplicht financieel vangnet voor zzp’ers

4 april 2023 door Romy Veul
65 x gelezen
Facebook LinkedIn WhatsApp
Facebook LinkedIn WhatsApp

Op 3 april 2023 maakte Minister Karin van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een aantal maatregelen voor de arbeidsmarkt bekend. Ze heeft het pakket maatregelen voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als alles doorgaat, verandert er nogal wat. Ook voor zzp’ers. Zo wordt na veel debatteren nu toch een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor zzp’ers. Daardoor hebben zij een financieel vangnet bij ziekte.

Verplichte verzekering voor minimaal 70% van je loon

Voor zelfstandigen wordt binnenkort een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht gesteld. Zzp’ers lopen een groot risico dat ze hun rekeningen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer kunnen betalen, omdat zij daar niet altijd een voorziening voor hebben. Als je lange tijd niet kan werken, kan dat zzp’ers – zeker als zij gewend zijn goed te verdienen – zelfs in de financiële problemen helpen.

Om dat te voorkomen, wordt er een verplichte en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering in het leven geroepen. Hiermee moet je verzekerd zijn van een uitkering van minimaal 70% van je laatstverdiende loon (tot een bedrag van 143% van het wettelijk minimumloon). De uitkering van deze verzekering zal maximaal € 1.934 per maand zijn (in 2023). Overigens mogen zzp’ers van deze verzekering afzien als zij zelf een private verzekering afsluiten met minimaal deze dekking.

Voor de verplichte AOV zal een wachttijd van één jaar gelden. Dat betekent dat je pas na één jaar ziek zijn een uitkering vanuit de verzekering ontvangt. Dit drukt de premie voor deze verzekering, waardoor het betaalbaar is voor een groter aantal ondernemers. Zelfstandigen kunnen er ook voor kiezen om al eerder een uitkering te ontvangen. Hiervoor kunnen ze een private verzekering nemen.

Voorheen vrije keuze over arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tot nu toe mochten zzp’ers zelf beslissen of zij zich laten verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Voor mensen die in loondienst werken, biedt de werkgever hier een vangnet voor. Je krijgt dan bij ziekte of arbeidsongeschiktheid nog twee jaar (een deel van je) loon uitgekeerd. Na twee jaar val je mogelijk terug op een uitkering vanuit het UWV of moet je zelf een voorziening regelen.

Voor zzp’ers werkt dit anders. Zij hebben geen standaard vangnet om op terug te vallen. Wel kunnen ze zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Die keert een bedrag uit als je door omstandigheden tijdelijk niet of minder kunt werken, bijvoorbeeld na een ongeluk, door ziekte of door een burn-out.

Je kunt zelf bij het afsluiten van de verzekering meebeslissen over de voorwaarden en het uit te keren bedrag. Zo kun je besluiten dat je alleen een uitkering hoeft te ontvangen als je volledig arbeidsongeschikt bent (en dus ook niet ander werk kunt doen). Of je kunt er juist ovor kiezen dat je al een uitkering vanuit de verzekering wilt krijgen zodra je je huidige beroep niet meer kunt uitoefenen.

Meer betaalbare AOV

Eén van de redenen voor zzp’ers om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, is dat de premie vaak niet mis is. De premie stijgt naarmate je ouder wordt en kan dus zeker voor mensen van 45-50 jaar of ouder aardig aan de prijs zijn.

Volgens Van Gennip wordt de nieuwe verplichte AOV een “betaalbare verzekering”. Van Gennip schat dat de premie 7,5% tot 8% van het inkomen zal zijn tot de maximale premiegrondslag. De premie is overigens fiscaal aftrekbaar, zolang je kiest voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die periodiek uitkeert.