• Home
 • Nieuws
 • Geld
 • Wat zijn de belangrijkste fiscale veranderingen voor 2022?

Wat zijn de belangrijkste fiscale veranderingen voor 2022?

Minder vermogensbelasting, meer arbeidskorting en andere veranderingen

17 december 2021 door Romy Veul
13 x gelezen
Facebook LinkedIn WhatsApp
Facebook LinkedIn WhatsApp

Elk jaar op 1 januari is het weer zover: nieuwe fiscale regels van de Belastingdienst. Ook dit jaar verandert er het nodige op fiscaal gebied. Dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor jouw portemonnee. Wij praten je graag bij over o.a. veranderde heffingskortingen en een nieuw tarief voor vermogensbelasting. Dit zijn de belangrijkste fiscale veranderingen om rekening mee te houden.

Fiscale veranderingen 2022 voor hypotheekrenteaftrek

Een belangrijke fiscale verandering in 2022 is de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Al vanaf 2014 is de regering de hypotheekrenteaftrek jaarlijks aan het afbouwen. In 2022 geldt dat je maximaal 40% mag aftrekken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. In 2021 was dit nog 43%.

Extra belastingkorting voor werkenden

Als je werkt en een inkomen hebt tot ongeveer € 100.000, dan heb je recht op arbeidskorting. In 2022 wordt die korting iets verhoogd. Heb je een inkomen boven de € 36.000? Dan krijg je in 2022 extra belastingkorting. Reken op minimaal zo’n € 100 tot € 200 extra arbeidskorting over het hele jaar.

Voor die arbeidskorting hoef je niets te doen. De korting wordt direct verrekend met je salaris. In de praktijk betekent dit dat je een wat hoger bedrag op je salarisstrook kunt verwachten, omdat er minder belasting op wordt ingehouden.

Belastingkorting voor werkende ouders daalt

Ben je een werkende ouder met kinderen tot 12 jaar en werkt je partner ook? Dan heeft de partner met het laagste inkomen recht op een inkomensafhankelijke combinatiekorting. Helaas voor deze doelgroep wordt die combinatiekorting in 2022 lager voor mensen met een hoger inkomen.

Als de partner met het laagste inkomen meer dan zo’n € 30.000 verdient, dan moet je rekenen op een lagere combinatiekorting. Die zal met € 281 dalen per jaar. Als het inkomen van de minst verdienende partner onder de € 30.000 uitkomt, dan blijft je combinatiekorting vrijwel gelijk.

Let op: wordt je jongste kind in 2022 12 jaar? Dan ontvang je de combinatiekorting niet meer. Houd hier bij voorbaat rekening mee om te voorkomen dat je later een veel hogere belastingaanslag ontvangt.

Minder zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek neemt in 2022 fors af, namelijk met € 360. Dit betekent dat je in 2022 een zelfstandigenaftrek hebt van € 6.310. Heb je een hoger inkomen? Dan geldt daarnaast dat je 3% minder belastingvoordeel hebt over het bedrag aan zelfstandigenaftrek. Daardoor houdt je er netto € 344 minder aan over dan het afgelopen jaar.

Minder voordeel aftrekposten bij hogere inkomens

Bedraagt jouw jaarinkomen in 2022 meer dan € 69.398? Dan profiteer je in mindere mate van een aantal aftrekposten. Eerder betaalde de Belastingdienst hiervoor 43% mee; nu is dat nog maar 40%.

Het gaat daarbij om deze aftrekposten:

 • de kosten voor je eigen woning
 • de hypotheekrenteaftrek
 • specifieke zorgkosten
 • aftrekbare giften
 • betaalde partneralimentatie
 • andere uitgaven voor onderhoudsverplichtingen
 • restant persoonsgebonden aftrek eerdere jaren
 • weekenduitgaven voor iemand met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Geen scholingsaftrek meer

Vanaf 1 januari 2022 heb je niet meer de mogelijkheid om studiekosten en andere uitgaven voor scholing af te trekken van je belastbaar inkomen. Daarvoor in de plaats komt er de subsidieregeling STAP-budget voor mensen die werken of werk zoeken. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Dit STAP-budget kun je vanaf 1 maart 2022 aanvragen bij het UWV; het gaat om een subsidie ter hoogte van maximaal € 1.000 per persoon.

Ben je ondernemer? Dan mag je je kosten voor scholing wel blijven aftrekken in 2022.

Minder vermogensbelasting

De fiscale veranderingen in 2022 pakken mogelijk gunstig uit voor wie veel vermogen heeft. In 2022 hoef je daar minder belasting over te betalen en stijgt ook de belastingvrije grens.

Hoeveel rendement behaal je nog op je vermogen?

Daar staat tegenover dat je tegenwoordig ook moeilijker rendement kunt behalen met je spaargeld, omdat er van spaarrente nauwelijks nog sprake is. Eventueel kun je wel andere dingen doen met je spaargeld om er rendement mee te behalen, bijvoorbeeld beleggen of een tweede huis kopen.

In 2022 gelden deze tarieven:

 • Tot € 50.650 vrijgesteld van belasting (was € 50.000)
 • € 50.650 - € 101.300: 0,56% belasting (was 0,59%)
 • € 101.300 - € 1.013.000: 1,35% belasting (was 1,40%)
 • Boven € 1.013.000: 1,71% belasting (was 1,76%)

Lees ook hoe je je vermogen kunt verlagen om zo minder belasting te betalen.

Bijtelling elektrische auto van de zaak

Heb je een elektrische auto van de zaak? Dan stijgt je bijtelling daarvoor in 2022. Eerder was dit 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000. In 2022 geldt dat je 16% bijtelling betaalt over de eerste € 35.000 en 22% voor het bedrag aan cataloguswaarde dat daar bovenuit komt.

Door die aanpassingen profiteer je minder van korting op de bijtelling. In 2022 zal je korting nog maximaal 6% van € 35.000 (dus € 2.100) zijn. Het afgelopen jaar was die korting nog maximaal € 4.000. Hoeveel je van deze korting profiteert, is afhankelijk van hoeveel belasting je moet betalen.

Het tarief voor de bijtelling blijft hierna in 2023 en 2024 ongewijzigd. Dat is nu al aangekondigd. Wel zal in die jaren de korting gelden over een nog wat lager bedrag: € 30.000.

Vrijstelling schenkbelasting

Tot een bepaald bedrag mag je een eenmalige of jaarlijkse belastingvrije schenking doen, bijvoorbeeld aan je kinderen. In 2021 lag die grens eenmalig hoger vanwege de coronacrisis. In 2022 wordt de grens weer verlaagd. Je mag in 2022 op jaarbasis maximaal € 5.677 belastingvrij schenken aan je kinderen en maximaal € 2.273 aan iemand anders dan je kinderen.

In 2021 golden nog hogere bedragen: € 6.604 voor kinderen en € 3.244 voor ieder ander dan je kind.

Het vrijgestelde bedrag voor een eenmalige schenking voor een woning blijft in 2022 gelijk. Je leest op de site van de Belastingdienst wat de vrijgestelde tarieven hiervoor zijn.

Lagere vaste reiskostenvergoeding

En de laatste van de fiscale veranderingen in 2022: de lagere vaste reiskostenvergoeding.

Tot 2021 was het zo dat je een vaste reiskostenvergoeding kon krijgen als je deels op kantoor en deels vanuit huis werkte. Er gold dan dat je bijvoorbeeld 4 dagen vaste reiskostenvergoeding kon krijgen als je 32 uur werkte en daarvan één dag thuis werkte. Die mogelijkheid is er niet meer in 2022. Als je een dag standaard vanuit huis werkt, krijg je enkel nog de reiskostenvergoeding voor de overige dagen dat je wel naar kantoor gaat. Dat zorgt voor sommige mensen mogelijk voor een kleine terugval qua inkomen.

Bron: Consumentenbond