• Home
  • Nieuws
  • Overig
  • Scheefgroei: minimuminkomens moeten meer inleveren bij opnemen babyverlof

Scheefgroei: minimuminkomens moeten meer inleveren bij opnemen babyverlof

Aanvullend partnerverlof financieel minder aantrekkelijk voor de laagste inkomens

31 augustus 2021 door Romy Veul
9 x gelezen
Facebook LinkedIn WhatsApp
Facebook LinkedIn WhatsApp

Partnerverlof opnemen na de geboorte van je kind? Wie rond het minimumloon verdient, ervaart de grootste inkomensterugval. Dit heeft er alles mee te maken dat mensen met een minimuminkomen meer van hun arbeidskorting moeten inleveren. Netto gaan ze er dan ook meer op achteruit dan mensen met een hoger inkomen. Dat maakt het voor huishoudens met een lager inkomen minder aantrekkelijk om de partner na de geboorte van hun kind langer thuis te laten blijven.

Extra nadelig voor lagere inkomens

Netto gaan de meeste mensen er zo’n 20% op achteruit gedurende die periode, zo blijkt uit berekeningen van het NRC. Maar mensen met lagere inkomens moeten er netto zo’n 30% op inleveren als ze aanvullend partnerverlof opnemen, zo blijkt uit onderzoek van NRC. Vooral mensen met een inkomen rond het minimumloon (€ 1.701 per maand bruto) hebben een groot nadeel.

Dit nadeel heeft alles te maken met het verschil tussen het netto en bruto inkomen. Bij de invoering van het partnerverlof werd steeds uitgegaan van brutobedragen. Maar netto lopen de verschillen meer op. Dit komt doordat de arbeidskorting bij mensen met een laag inkomen harder daalt dan bij mensen met een modaal inkomen. Daardoor zijn kersverse ouders die aanvullend partnerverlof nemen met lagere inkomens relatief duurder uit dan gezinnen met een inkomen dat op of boven modaal ligt.

Aanvullend partnerverlof tegen 70% doorbetaling

Sinds juli 2020 is het voor vaders en mee-moeders bij lesbische stellen mogelijk om, naast een week volledig betaald verlof, vijf weken aanvullend partnerverlof op te nemen. En dat tegen doorbetaling door het UWV van 70% van hun salaris. Doel van die regeling is dat mannen en vrouwen de zorgtaken meer gelijkwaardig kunnen verdelen, waardoor mogelijk de arbeidsparticipatie van moeders zou stijgen. In het tweede halfjaar van 2020 hebben zo’n 29.000 partners van deze regeling gebruikgemaakt; er werden in die tijd zo’n 87.000 kinderen geboren in Nederland.

Kindgebonden budget en toelagen

Volgens een woordvoerder van minister Koolmees kunnen mensen met een minimuminkomen wel gebruikmaken van andere aantrekkelijke belastingregelingen. Het kindgebonden budget en diverse toeslagen bijvoorbeeld. De woordvoerder benadrukt dat mensen met de laagste inkomens normaal juist veel financieel voordeel hebben van de arbeidskorting. Als ze gaan werken, gaan ze er financieel flink op vooruit. Dat betekent alleen ook een extra achteruitgang als ze tijdelijk het werk verruilen voor bij hun pasgeboren baby en partner zijn.

Bron: NRC