• Home
  • Nieuws
  • Overig
  • Na de Limburgse overstromingen: welke schade krijg je vergoed?

Na de Limburgse overstromingen: welke schade krijg je vergoed?

Mogelijkheden voor tegemoetkomingen vanuit verzekeraars én overheid

21 juli 2021 door Romy Veul
33 x gelezen
Facebook LinkedIn WhatsApp
Facebook LinkedIn WhatsApp

De schade is enorm. Nadat vorige week een groot deel van Limburg gebukt ging onder extreme overstromingen, kampen veel mensen met schade in de duizenden of zelfs honderdduizenden euro’s. Hoe zit het met de schadevergoeding? Wat wordt gedekt door de verzekeraar? En waarvoor moet je bij de overheid zijn? Gelukkig is er goed nieuws voor veel Limburgers: linksom of rechtsom, er komt een tegemoetkoming of vergoeding.

Enorme schade na de overstromingen

De impact van de overstromingen – de ergste sinds decennia – in Limburg is enorm. Ook materieel gezien. De overstroomde Maas heeft talloze huizen onder water gezet, vele campings zijn opgeslokt en dan zijn er ook nog vele ondernemers die hun winkel of bedrijf zagen onderlopen.

Verzekeraar Centraal Beheer alleen al meldde tot en met vorige week vrijdag 400 claims te hebben ontvangen, zo lieten zij weten aan NU.nl. Ze verwachtten toen al dat dat aantal schadeclaims in rap tempo verder zou gaan oplopen.

Overstromingen complexe kwestie voor verzekeraars

Het is nog onzeker in hoeverre Limburgers alle schade vergoed krijgen vanuit hun verzekering. Dit verschilt per verzekering, en is grotendeels afhankelijk van de voorwaarden in je verzekeringspolis. Zo kan het zijn dat schade door het overstromen van de Geul en de Gulp (zogenaamde “niet-primaire waterkeringen”) wel gedekt wordt, terwijl er geen dekking is voor overstromen van de Maas.

Zo ook kan het zijn dat een verzekeraar wel schade dekt door extreme neerval, maar niet bij overstromingen ontstaan door neerval in een ander gebied. Ook dat kan ertoe leiden dat je schade niet gedekt is. Of dat er een onderzoek aan voorafgaat dat moet uitwijzen waardoor de schade bij jou precies is ontstaan.

Volgens een woordvoerder van Univé staan ook verzekeraars voor een lastig parket. In principe baseren zij zich op de polisvoorwaarden, maar soms is het lastig in te schatten in hoeverre die voorwaarden in een specifieke situatie gelden. Verzekeraars moeten zich er dan ook veelal nog in verdiepen in hoeverre zij mogelijk van de polisvoorwaarden afwijken. Verzekeraar Univé geeft in elk geval aan klanten vooral zo goed mogelijk te willen helpen.  

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Gelukkig is er hoe dan ook een fijne meevaller voor Limburgers met schade. Donderdag werden de Limburgse overstromingen officieel een “ramp” genoemd. Dat betekent dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen van toepassing is.

Door die wet kun je ook nog een tegemoetkoming krijgen als je schade niet vergoed wordt, mits de schade niet te voorkomen was. De kans bestaat dat je niet de gehele schade vergoed krijgt, maar een deel ervan. Hoe dat precies zit, moet nog bekend worden. De overheid gaat hard werken aan een plan hiervoor.

Bron: NU.nl