Dit jaar minder vakantiegeld voor grootverdieners

Niet door coronacrisis, wel door nieuwe belastingregels

10 mei 2021 door Romy Veul
4 x gelezen
Facebook LinkedIn WhatsApp
Facebook LinkedIn WhatsApp

Helaas, voor sommige werknemers zal het bedrag aan vakantiegeld dit jaar tegenvallen. Vooral bij mensen met een hoog inkomen valt het vakantiegeld dit jaar lager uit dan in eerdere jaren. Als je drie keer modaal verdient, moet je bijvoorbeeld rekening houden met zo’n € 487 minder vakantiegeld dan in 2020. Dat blijkt uit cijfers van het ADP Nederland, verwerker van salarisstroken. Voor Nederlanders met een minimumloon neemt het vakantiegeld wel toe.

Nieuwe belastingregels

Het tegenvallende bedrag aan vakantiegeld heeft als oorzaak dat mensen met hogere inkomens meer belasting moeten betalen over hun inkomen. Als je drie keer modaal verdient, komt dat zelfs neer op 6% meer belasting. Doordat tegelijkertijd bij een dergelijk inkomen je nettoloon maandelijks iets toeneemt, krijg je maar deels een compensatie voor deze hogere belasting over je vakantiegeld. Dat betekent dat je er netto op achteruitgaat.

Meer vakantiegeld bij minimumloon

Als je een minimumloon verdient, ontvang je dit jaar waarschijnlijk juist meer vakantiegeld dan in eerdere jaren. Een groot verschil is het niet. Gemiddeld ga je er zo’n € 15 op vooruit ten opzichte van vorig jaar.

Mensen met een modaal inkomen gaan er ten opzichte van 2020 trouwens niet veel op achteruit: gemiddeld zo’n € 1,62 netto. Alleen als je drie keer modaal verdient, is het verschil wel fors. Zo’n € 487 dus. Daarmee komt het vakantiegeld bij een minimuminkomen netto neer op zo’n € 962, bij een modaal inkomen op € 1.377 gemiddeld en bij een drie keer modaal inkomen op € 3.609.

Wel of geen vakantiegeld tijdens coronacrisis

Overigens wordt verwacht dat sommige bedrijven vanwege tegenvallende omzetcijfers (door de coronacrisis) dit jaar in de problemen komen met de uitbetaling van het vakantiegeld. Het is overigens niet zomaar mogelijk om het beloofde vakantiegeld een jaar te schrappen. Als in je contract staat dat je vakantiegeld in mei moet ontvangen, dan is je werkgever verplicht daar gehoor aan te geven. Alleen als jullie samen afspraken maken over uitstel van betaling mag je werkgever daarvan afwijken. Belangrijk is om dat soort afspraken altijd goed vast te leggen.

Wanneer uitbetaling?

Standaard ontvang je je vakantiegeld in mei of juni. Overigens stappen steeds meer bedrijven af van dat geijkte idee. Sommige werkgevers werken in plaats daarvan met een evenredige uitbetaling van het vakantiegeld – over het jaar verdeeld. Ook geven verschillende werkgevers hun werknemers soms de keuze hoe ze hun vakantiegeld uitbetaald willen krijgen: verdeeld over het jaar of in één keer in mei of juni. Wellicht wordt dat over een paar jaar de nieuwe standaard.

Bron: De Telegraaf