• Home
  • Nieuws
  • Geld
  • Welke invloed heeft het regeerakkoord op jouw financiën?

Welke invloed heeft het regeerakkoord op jouw financiën?

Kinderopvang vergoed en basisbeurs komt terug

23 december 2021 door Romy Veul
39 x gelezen
Facebook LinkedIn WhatsApp
Facebook LinkedIn WhatsApp

Het moment dat je wist dat zou komen, is eindelijk hier: het regeerakkoord. Dat betekent dat er binnenkort een nieuw kabinet aan het stuur van Nederland staat en ook dat er, als alles volgens plan verloopt, het nodige gaat veranderen. Het nieuws over de plannen doet al volop de ronde. Maar wij waren naar één ding in het bijzonder benieuwd: wat betekent dit nieuwe regeerakkoord concreet voor jouw portemonnee? We zetten het voor je onder elkaar.

Kosten voor kinderopvang

Eén van de paradepaardjes van het nieuwe regeerakkoord is de daling van de kosten voor kinderopvang. Werkende ouders krijgen 95% van hun kosten voor kinderopvang vergoed. En na een tijdje zullen ze zelfs de volledige kosten vergoed krijgen.

Afschaffing van toeslagen

Het idee is om alle toeslagen af te schaffen. Op termijn zelfs volledig. Dit natuurlijk deels met het oog op de welbekende kindertoeslagenaffaire om in het vervolg dergelijke grove fouten en administratieve rompslomp bij teveel ontvangen toeslagen te voorkomen. Kleine kanttekening: voor deze afschaffing zijn de plannen nog niet concreet uitgewerkt.

Hoger minimumloon

Verder is de coalitie van plan om het minimumloon stapsgewijs te gaan verhogen. Het gaat om een verhoging van 7,5% van het minimumloon bij een 36-urige werkweek. Dit gaat wel geleidelijk: het minimumloon zal met € 0,80 omhoog gaan in vier jaar tijd en bedraagt dus straks € 11,73 in plaats van de huidige € 10,91. Overigens is vakbond FNV daar niet geheel tevreden over. Zij hadden hun zinnen eerder gezet op een verhoging van het minimumloon naar minstens € 14 per uur.

Minimumloon gelijkgetrokken

Overigens wordt het minimumloon voortaan bepaald op basis van een 36-urige werkweek. Daarmee worden alle minimumlonen gelijk getrokken. Tot nu toe gold namelijk een bruto minimumloon van € 1701 per maand, maar dat bedrag was in de ene sector gebaseerd op 36 uur werken per week en in de andere sector op 38 of 40 uur. Die verschillen verdwijnen dus nu. Daardoor kunnen mensen die 40 uur werken voor het minimumloon er weleens meer op vooruitgaan dan die € 0,80 per uur.

Hogere ouderenkorting

Een stijging van de AOW staat niet op de planning. Wel stelt de coalitie een hogere ouderenkorting voor om ook senioren wat te compenseren én hen er niet in koopkracht op achteruit te laten gaan.

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

Een tegenvaller voor ondernemers is dat de coalitie heeft besloten de zelfstandigenaftrek versneld af te bouwen met € 650 per jaar. Eerder zou die afbouw nog gaan met bedragen van € 360 per jaar; nu is daar dus extra vaart achter gezet. Dit om de fiscale verschillen tussen werknemers en zzp’ers te verkleinen.

Om zelfstandigen enigszins te compenseren, wil de coalitie tegelijkertijd de arbeidskorting iets verhogen.  

Vermogensbelasting over het werkelijke rendement

Op dit moment betalen mensen met een flink bedrag op de spaarrekening daar vermogensbelasting over. Hoeveel dat is, is gebaseerd op een inschatting van het fictieve rendement dat je met je vermogen kunt behalen. Het ding is alleen: op je spaarrekening ontvang je nauwelijks nog rente. Je betaalt dan dus wel belasting, terwijl je niet ondertussen van rendement profiteert (tenzij je het geld gaat beleggen en daar succesvol in bent).

Daarom streeft de nieuwe coalitie naar een vermogensbelasting over het werkelijke rendement. Dit systeem zou vanaf 2025 moeten gelden in plaats van de huidige spaartaks.

Belastingvrijstelling voor huis kopen verdwijnt

Voor wie ouders heeft die een bedrag kunnen missen, is het nu nog mogelijk om een belastingvrije schenking te ontvangen voor de aankoop van hun huis. Een bedrag van meer dan een ton is vrijgesteld van belasting als de schenking bestemd is voor het kopen van een woning. Jammer maar helaas: die belastingvrije schenking verdwijnt. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog onduidelijk.

Rekeningrijden

De term “rekeningrijden” is al vaker gevallen in politiek Den Haag. De huidige coalitie wil daar serieus werk van gaan maken en streeft ernaar dat rekeningrijden vanaf 2030 in werking treedt. Het bedrag dat je aan wegenbelasting betaalt, zou dan vanaf dat moment gebaseerd zijn op het aantal kilometers dat je rijdt. Ook hierbij geldt: de plannen zijn nog niet heel concreet uitgewerkt.

Basisbeurs komt terug

Goed nieuws voor studenten (in spe): het leenstelsel verdwijnt en de basisbeurs komt terug. Daarnaast komt er een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. Die is bedoeld voor studenten uit gezinnen met een lager inkomen en moet studeren ook voor hen financieel mogelijk maken.

Meer opties hypotheek met studieschuld

Een studieschuld drukt op de maximale hypotheek die je kunt afsluiten. Als het aan het nieuwe kabinet ligt, worden de regels minder streng. Nu geldt nog dat de bank rekent met je originele studieschuld, ook als je daar inmiddels al flink op hebt opgelost.

Maar vanaf binnenkort zal gelden dat voor je maandelijkse lasten wordt gerekend met de nog openstaande schuld. Dat is gunstig wanneer je een hypotheek wilt afsluiten met studieschuld en al een paar jaar netjes aflost.

Bron: NOS en RTL Nieuws