• Home
  • Nieuws
  • Wonen
  • Woningtekort in 2020 meer ingelopen dan gedacht; zicht op verbetering

Woningtekort in 2020 meer ingelopen dan gedacht; zicht op verbetering

Op koers voor verdamping woningtekort in 2030

6 juli 2021 door Romy Veul
15 x gelezen
Facebook LinkedIn WhatsApp
Facebook LinkedIn WhatsApp

In 2020 werden maar liefst 70 duizend nieuwe woningen gebouwd. Daarmee nam het tekort aan woningen in 2020 af van 331 duizend woningen in januari naar 279 duizend woningen aan het eind van het jaar. Daarmee is het woningtekort in 2020 meer ingelopen dan werd verwacht in het afgelopen coronajaar. De voorspelling is zelfs dat we het bestaande woningtekort al vóór 2030 weten in te lopen. Dat blijkt uit het door het kabinet gepubliceerde rapport Staat van de Woningmarkt.

Stikstofcrisis en coronaproblematiek

Het tekort aan woningen inlopen blijft een grote uitdaging. Onder meer de stikstofcrisis is een factor die flink roet in het eten gooit. Opvallend is dat de coronacrisis de huizenmarkt geen enkele klap lijkt te hebben gegeven. Er is nog altijd een grote vraag naar woningen, de huizenprijzen zijn enkel fors gestegen en de oververhitte woningmarkt is nog steeds aan de orde van de dag.

Gelukkig zijn er ook dingen die wél goed gaan. Zo kon, tegen de verwachtingen in, de bouw van nieuwe woningen ook in de piekperiodes van de coronapandemie doorgaan. Experts hadden verwacht dat de coronacrisis en de stikstofperikelen tot een grote achterstand in de woningbouw zouden leiden, maar dat viel alles mee. Met een totaal aantal nieuw gebouwde woningen van 70 duizend zijn de verwachtingen van veel experts overtroffen.

Die inloop van het aantal gebouwde woningen is ook deels toe te schrijven aan de 5.000 woningen die het afgelopen jaar werden getransformeerd. Het gaat bijvoorbeeld om huizen die werden opgesplitst in meerdere woningen of winkel- of bedrijfspanden waar woningen van werd gemaakt.

Eerste toename tekort, dan daling

Een en al positief zijn de geluiden helaas niet voor huizenzoekers. De voorspelling is dat het tekort aan woningen opnieuw zal oplopen door het economisch herstel, waarbij het dieptepunt in 2024 zal zijn. Daarbij spelen ook demografische factoren een rol, zoals de stijging van het aantal Nederlandse huishoudens, de toenemende immigratie en het grotere aantal huishoudens met één partner.

Door al die factoren neemt de vraag naar woningen toe – zelfs zo snel dat we er niet tegenop kunnen bouwen. Vanaf het dieptepunt in 2024 zal volgens de voorspellingen het tekort stap voor stap worden ingelopen. Het kabinet is van plan tot 2030 nog zo’n 961 duizend woningen te bouwen. Met name in Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland zal de komende jaren flink gebouwd worden. Dat alles zou voldoende moeten zijn om vóór 2030 het woningtekort op te lossen.

Bron: De Volkskrant